Badanie mikrobiologiczne

...Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzamy, że badana próbka Ozonium preparatu bioaktywnego zawierającego czynne związki ozonu odpowiada wymaganiom stawianym kosmetykom kat. II (drugiej)  i nie stwarza zagrożenia zdrowia człowieka pod kątem czystości mikrobiologicznej.

PDF-ikona

Badanie antygrzybicze

...Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzamy, że badana próbka Ozonium - Produktu bioaktywnego zawierającego czynne związki ozonu wykazuje własności przeciwgrzybicze w stosunku do wzorcowego szczepu Candida albicans...

PDF-ikona

Badanie antybakteryjne

...Na podstawie przedstawionych badań stwierdzamy, że badany preparat:
Ozonium - Produkt bioaktywny zawierający czynne związki ozonu wykazuje dobre własności antybakteryjne w stosunku do szczepu wzorcowego Staphylococcus aureus ARCC 6538 oraz w stosunku do szczepów bakteriiGram (+) (dodatnich) pozyskanych ze skóry rąk i pleców (3 - trzech próbobiorców).

PDF-ikona

Badanie własności drażniących i uczulających

...Za pomocą testu kontaktowego nie stwierdzono własności drażniących oraz uczulających preparatu w stężeniu użytkowym.

PDF-ikona

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dermokosmetyku w postaci oliwy ozonowanej z dodatkiem witamin (zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.) informuję, że został wybrany Instytut Farmaceutyczny. Otrzymana oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo, w związku z czym z oferentem zostanie podpisana umowa warunkowa na realizację usługi.